НАКАЗ МЮУ № 1802/5 від 22.09.2015 "Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2015  № 1802/5


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 вересня 2015 р. 
за № 1132/27577

Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою удосконалення порядку здійснення контролю за роботою державних виконавців НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (із змінами), такі зміни:

у розділі IХ:

в абзаці другому пункту 9.2 слова «У разі наявності порушень у діях державного виконавця» замінити словами «За результатами перевірки виконавчого провадження»;

абзац перший пункту 9.3 викласти в такій редакції:

«9.3. Керівники органів ДВС вищого рівня мають право відповідно до статей 84 - 86 Закону перевіряти законність виконавчого провадження, у тому числі завершеного виконавчого провадження та виконавчого провадження, по якому виносилась постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження:»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«9.9. Керівники органів ДВС, зазначені у пункті 9.3 цього розділу, при здійсненні контролю за роботою державних виконавців та під час розгляду звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю органів державної виконавчої служби, мають право витребувати з відповідного органу державної виконавчої служби копію виконавчого провадження або його матеріалів.».

2. Департаменту державної виконавчої служби (Терлецька О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року№ 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Шкляра С.В.


Міністр

П. Петренко