ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Порядку використання коштів виконавчого провадження"

        

                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 554
Київ
Про затвердження Порядку використання
коштів виконавчого провадження
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 12 ( 12-2010-п ) від 06.01.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 12 ( 12-2010-п ) від 06.01.2010
N 208 ( 208-2011-п ) від 09.03.2011
N 744 ( 744-2015-п ) від 23.09.2015
N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016
N 766 ( 766-2018-п ) від 19.09.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок використання коштів виконавчого
провадження (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 12
( 12-2010-п ) від 06.01.2010 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 208
( 208-2011-п ) від 09.03.2011 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 554
ПОРЯДОК
використання коштів виконавчого провадження
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 12 ( 12-2010-п ) від 06.01.2010 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів
виконавчого провадження (далі - кошти). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 12
( 12-2010-п ) від 06.01.2010 }
2. Кошти використовуються органами державної виконавчої
служби для організації та проведення виконавчих дій щодо
забезпечення примусового виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб), а саме для оплати:
1) послуг з перевезення, зберігання і реалізації майна
боржника;
2) послуг експертів, суб’єктів оціночної діяльності -
суб’єктів господарювання та інших осіб, залучених у встановленому
законом порядку до проведення виконавчих дій;
3) поштового переказу стягувачеві стягнених аліментних сум;
4) проведення розшуку боржника, його майна або розшуку
дитини;
5) розміщення оголошення в засобах масової інформації;
6) виготовлення та пересилання документів виконавчого
провадження, ведення автоматизованої системи виконавчого
провадження; { Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 699 ( 699-2016-п ) від 11.10.2016 }
7) інших витрат, необхідних для забезпечення належної
організації виконання рішень органами державної виконавчої служби,
у тому числі на:
зарахування коштів на відповідний рахунок органу державної
виконавчої служби (комісія банку);
виплату винагороди державним виконавцям;
придбання службових приміщень та службових житлових
приміщень;
страхування державних виконавців;
забезпечення працівників органів державної виконавчої служби
форменим одягом; { Абзац шостий підпункту 7 пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2018-п ) від
19.09.2018 }

матеріально-технічне забезпечення діяльності органів
державної виконавчої служби (придбання предметів та матеріалів
(канцелярського приладдя, обладнання, інвентарю та інших), їх
ремонт та обслуговування; передплата періодичних, довідкових та
інформаційних видань; витрати на транспортні послуги (утримання та
оренда транспортних засобів), грошова компенсація за використання
державними виконавцями власних транспортних засобів; оренда
приміщень; витрати на послуги поштового зв’язку та послуги зв’язку
(доступ до Інтернету, установка телефонів тощо);
оплату послуг з охорони;
проведення поліграфічних робіт;
проведення семінарів;
оплату службових відряджень та проїзду державних виконавців,
у тому числі на придбання проїзних документів;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
придбання основних засобів, комп’ютерних програм та
програмного забезпечення;
поточний та капітальний ремонт службових приміщень;
сплату судового збору. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 744 ( 744-2015-п ) від
23.09.2015 }
3. Використання коштів здійснюється виключно в межах і за
рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного
бюджету на підставі кошторисів та планів асигнувань спеціального
фонду з урахуванням внесених до них змін. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 744 ( 744-2015-п ) від
23.09.2015 }
4. Контроль та облік використання коштів здійснюється
Мін'юстом відповідно до законодавства.