ПОСТАНОВА КМУ № 587 від 30 жовтня 2014 р. "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1201"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2014 р. № 587 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1201

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1201 “Про затвердження Порядку здійснення обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 92, ст. 3334).


Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 22

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 жовтня 2014 р. № 587

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 217 (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р., № 28, ст. 938, № 92, ст. 3115; 2010 р., № 74, ст. 2625; 2011 р., № 85, ст. 3102):

1) пункт 10 після слова “закладом” доповнити словами “або особою, що екзаменується”;

2) пункт 27 виключити;

3) абзац перший пункту 28 викласти у такій редакції:

“28. У разі втрати посвідчення на підставі заяви та пояснення власника, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату посвідчення видається нове з поміткою “Дублікат” після складення заявником теоретичного і практичного іспитів.”;

4) абзац перший пункту 31 викласти у такій редакції:

“31. Держсільгоспінспекція здійснює централізоване забезпечення територіальних органів бланками посвідчень.”.

2. У Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1739; 2011 р., № 61, ст. 2435, № 85, ст. 3102; 2012 р., № 95, ст. 3849):

1) в абзаці першому пункту 5 слова “номерні знаки, що виготовляються згідно з державними стандартами: два номерні знаки - на трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, один - на причіп” замінити словами “номерний знак, що виготовляється згідно з державними стандартами”;

2) у пункті 7 слова “юридичних осіб, книги реєстрації машин фізичних осіб” виключити;

3) пункт 12 викласти у такій редакції:

“12. Номерний знак установлюється:

1) на машині з кабіною - у лівому верхньому куті задньої стінки кабіни або в місці, передбаченому підприємством-виробником;

2) на машині із знімною кабіною або без кабіни - на зовнішній частині крила лівого заднього колеса або в місці, передбаченому підприємством-виробником;

3) на тракторному причепі - на кронштейні, встановленому під заднім бортом, у лівому куті.”;

4) у пункті 13:

в абзацах першому, третьому і четвертому слова “(номерні знаки)” виключити;

перше речення абзацу другого викласти у такій редакції: “Реєстраційний документ та номерний знак замість втрачених видаються на підставі заяви та пояснення власника, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату реєстраційного документа та номерного знака.”;

5) абзац п’ятий пункту 16 після слів “непридатний стан” доповнити словами “, а також після присвоєння ідентифікаційних номерів машинам (складовим частинам), які не мали таких номерів”;

6) підпункт 1 пункту 17 виключити;

7) у пункті 20 слова “або коли її не подано на обов’язковий технічний контроль протягом п’яти і більше років” виключити.

3. У додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р. № 191 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 811):

1) у назві та тексті додатка слова “обов’язковий технічний контроль,” у всіх відмінках виключити;

2) абзац четвертий пункту 1 постанови викласти у такій редакції:

“кількість машин, щодо яких проводиться ідентифікація протягом певного періоду часу;”;

3) абзац третій підпункту 2 пункту 3абзац третій підпункту 2 пункту 4абзац третій підпункту 2 пункту 5 виключити.