НАКАЗ МЮУ № 22/5 від 13.01.2015 "Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2015  № 22/5


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 січня 2015 р. 
за № 52/26497

Про внесення змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Відповідно до підпункту 1 пункту 13 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ «Про прокуратуру», пунктів 14 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (із змінами), такі зміни:

у пункті 2.12 розділу ІІ:

1) в абзаці першому слово «може» замінити словами «та прокурор як учасник виконавчого провадження можуть», слова «вона бажає» замінити словами «вони бажають»; 

2) підпункт 2.12.1 після слів «(її представника)» доповнити словами «або прокурора як учасника виконавчого провадження», слово «їй» замінити словом «їм»;

3) у підпункті 2.12.3 слово «має» замінити словами «та прокурор як учасник виконавчого провадження мають».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року№ 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.


Міністр

П. Петренко


ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови 
Державної виконавчої служби України

А.А. Ахундова