НАКАЗ МЮУ № 257/5 від 25.02.2015 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.02.2015  № 257/5


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 лютого 2015 р. 
за № 216/26661

Про затвердження Змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.3 розділу І:

підпункти 1.3.1, 1.3.2 викласти в такій редакції:

«1.3.1. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, до складу якого входить відділ примусового виконання рішень.

1.3.2. Управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до складу яких входять відділи примусового виконання рішень (далі - регіональні органи ДВС).»;

підпункт 1.3.3 після слова «відповідних» доповнити словом «територіальних»;

2) у розділі ІІІ:

абзац третій підпункту 3.5.3 пункту 3.5 виключити;

абзац перший підпункту 3.7.4 пункту 3.7 доповнити новим реченням такого змісту: «До виконання постанови про стягнення виконавчого збору не застосовуються положення статті 21Закону.»;

у пункті 3.13:

у підпункті 3.13.1:

абзац дев’ятнадцятий після слова «постанову» доповнити словами «, у якій зазначаються перелік та суми витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій»;

абзац двадцятий виключити;

у підпункті 3.13.3:

слова «Державної виконавчої служби України» замінити словами «Міністерства юстиції України»;

після слова «Головного» доповнити підпункт словом «територіального», після слова «головних» доповнити словом «територіальних»;

3) пункт 12.24 розділу XII викласти в такій редакції:

«12.24. Для проведення витрат за рахунок авансових внесків кошти з депозитного рахунку згідно з письмовим розпорядженням державного виконавця перераховуються на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, відкриті на ім’я Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі в органах Державної казначейської служби України. Витрати за рахунок авансових внесків здійснюються згідно з кошторисами, затвердженими в установленому порядку.»;

4) у тексті Інструкції слова «ДВС України» та «Голова ДВС України» у всіх відмінках замінити відповідно словами «Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України» та «директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України» у відповідних відмінках;

5) додаток 1 до Інструкції виключити.

У зв’язку з цим додатки 2-5 вважати відповідно додатками 1-4;

6) додатки до Інструкції після слова «Головного» доповнити словом «територіального».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року№ 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.


Міністр

Павло Петренко


ПОГОДЖЕНО: 

В. о. Голови 
Державної виконавчої служби України

А.А. Ахундова