НАКАЗ МЮУ № 954/5 від 24.03.2017 "Про встановлення розміру плати за користування автоматизованою системою виконавчого провадження"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2017  № 954/5


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
27 березня 2017 р. 
за № 406/30274

Про встановлення розміру плати за користування автоматизованою системою виконавчого провадження

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції 
№ 1468/5 від 08.05.2018 
№ 2165/5 від 16.07.2019}

Відповідно до пункту 8 розділу І Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256,НАКАЗУЮ:

1. Установити, що розмір плати за користування автоматизованою системою виконавчого провадження (далі - Система) органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями становить 69 грн 00 коп. (з урахуванням ПДВ) за кожне відкрите виконавче провадження.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1468/5 від 08.05.2018}

2. Порядок та строки сплати органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями коштів за користування Системою визначаються договорами, укладеними з адміністратором Системи.

3. Плата за користування Системою органами державної виконавчої служби здійснюється за рахунок стягнутих з боржника за цим виконавчим провадженням коштів на витрати виконавчого провадження.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2165/5 від 16.07.2019}

4. Якщо виконавче провадження перенесено до Системи в порядку, визначеному розділом ХІІ Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256, оплата за користування Системою здійснюється органами державної виконавчої служби у розмірі, встановленому пунктом 1 цього наказу, за рахунок стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 25 липня 2008 року № 1293/5 "Про встановлення розмірів плати за користування Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2008 року за № 705/15396.

6. Унести до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256, такі зміни:

1) у розділі І:

пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8 - 12 вважати відповідно пунктами 7 - 11;

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"Кошти за користування Системою в першочерговому порядку спрямовуються на витрати, пов’язані зі створенням, підтримкою, супроводженням, удосконаленням та технічним супроводженням програмного забезпечення Системи.";

2) пункт 2 розділу ХІІ викласти в такій редакції:

"2. Підлягають перенесенню до Системи виконавчі провадження, за якими скасовано постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження, закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа.".

7. У пункті 9 розділу І Видів та розмірів витрат виконавчого провадження, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2830/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1300/29430, слово "послуги" замінити словом "плата".

8. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1468/5 від 08.05.2018}

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С.В.


Міністр

П. Петренко