НАКАЗ МЮУ № 2432/5 від 05.08.2016 "Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2016  № 2432/5


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 серпня 2016 р. 
за № 1126/29256

Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції 
№ 954/5 від 24.03.2017 
№ 1829/5 від 07.06.2017 
№ 3428/5 від 03.11.2017 
№ 301/5 від 06.02.2018 
№ 855/5 від 21.03.2018 
№ 1468/5 від 08.05.2018 
№ 1827/5 від 12.06.2018 
№ 2492/5 від 30.07.2018 
№ 3825/5 від 06.12.2018 
№ 1385/5 від 06.05.2019 
№ 2165/5 від 16.07.2019 
№ 4224/5 від 27.12.2019 
№ 699/5 від 27.02.2020 
№ 2124/5 від 19.06.2020 
№ 2487/5 від 21.07.2020 
№ 2969/5 від 01.09.2020 
№ 3208/5 від 16.09.2020 
№ 3993/5 від 17.11.2020}

Відповідно до статей 89 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709;

наказ Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 року № 614/5 «Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 478/26923.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з введенням в дію статей 89 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С.В.


В.о. Міністра

А. Янчук


ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор 
державного підприємства 
"Національні інформаційні системи"

С.С. Лур'є 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
05.08.2016 № 2432/5


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 серпня 2016 р. 
за № 1126/29256

ПОЛОЖЕННЯ 
про автоматизовану систему виконавчого провадження

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до вимог Закону України від 02 червня 2016 року№ 1404-VIII «Про виконавче провадження», визначає механізм функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження.

2. Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються в таких значеннях:

автоматизована система виконавчого провадження (далі - Система) - комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу;

адміністратор Системи - державне підприємство «Національні інформаційні системи», уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення заходів із створення та технологічного супроводження програмного забезпечення Системи, збереження та захисту даних, що містяться у Системі, виконання інших функцій, передбачених цим Положенням;

відповідальна особа органу державної виконавчої служби - посадова особа органу державної виконавчої служби, на яку покладені обов’язки:

{Абзац четвертий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

з реєстрації вхідної та (або) вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, у Системі та передачі їх державному виконавцю;

з ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;

{Абзац шостий пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

з ведення обліку рішень, виконання яких гарантується державою, інвентаризації заборгованості за цими рішеннями та їх передачі до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів;

відповідальна особа приватного виконавця - особа, що працює на умовах цивільно-правового чи трудового договору з приватним виконавцем, на яку покладено обов’язки:

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

з реєстрації вхідної та (або) вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, у Системі та передання їх приватному виконавцю;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

з ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

держатель Системи - Міністерство юстиції України, що розробляє організаційні, методологічні принципи ведення Системи та забезпечує її функціонування;

електронний архів - частина Системи, що містить інформацію про завершені виконавчі провадження, паперові справи яких передані до архіву;

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень - окремий спецрозділ, який є архівною складовою частиною Системи та містить відомості про виконавчі провадження, зареєстровані до запровадження Системи, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709, наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 року № 614/5 «Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 478/26923;

Єдиний реєстр боржників - систематизована база даних про боржників, що є складовою Системи та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна;

Реєстр рiшень, виконання яких гарантується державою, - складова частина Системи, в якій здійснюється облік рішень, виконання яких гарантується державою, інвентаризація заборгованості за цими рішеннями та їх передача до органу Казначейства.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про виконавче провадження», інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього, вЗаконі України «Про електронні довірчі послуги» та Положенні про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року № 705.

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2124/5 від 19.06.2020}

3. Реєстраторами Системи є:

відповідальні особи органу державної виконавчої служби;

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

державні виконавці органів державної виконавчої служби;

приватні виконавці;

помічники приватних виконавців;

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

відповідальні особи приватних виконавців;

{Абзац пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

керівники органів державної виконавчої служби та їх заступники.

4. Користувачами системи є:

Міністерство юстиції України;

структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

{Абзац третій пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4224/5 від 27.12.2019}

посадові особи Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, визначені Міністерством юстиції України, до повноважень яких належать виконання рішень Європейського суду з прав людини та представництво держави у справах  щодо невиконання рішень національних судів;

сторони виконавчого провадження.

5. Доступ до Системи реєстраторів та користувачів (крім сторін виконавчого провадження) здійснюється з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються адміністратором Системи на підставі відповідних договорів, а також з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, що є сумісними з програмним забезпеченням Системи. Отримання кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг здійснюється самостійно.

Доступ до Системи приватного виконавця, який змінив виконавчий округ, припиняється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного повідомлення приватного виконавця. Доступ до Системи приватного виконавця за новим виконавчим округом надається Адміністратором за зверненням такого приватного виконавця.

У разі зупинення або припинення діяльності приватного виконавця доступ до Системи цього приватного виконавця, його відповідальної особи та помічника припиняється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного наказу Міністерства юстиції України.

Доступ в Системі до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів приватного виконавця, діяльність якого зупинена, надається Адміністратором приватному виконавцю, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця, діяльність якого зупинена, на підставі відповідного договору, за письмовими зверненнями приватного виконавця, діяльність якого зупинена, та приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця.

У випадках зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 5 частини першої статті 42 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» або за поданням ради приватних виконавців регіону на підставі пункту 2 частини першої статті 42 цього Закону доступ в Системі до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів приватного виконавця, діяльність якого зупинена, надається Адміністратором приватному виконавцю, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця, за його письмовим зверненням та на підставі наказу Міністерства юстиції України про зупинення діяльності приватного виконавця та призначення приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення.

Доступ до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів в Системі приватного виконавця, який здійснював заміщення, припиняється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Міністерства юстиції України наказу про поновлення діяльності приватного виконавця, діяльність якого була зупинена, з одночасним наданням такого доступу приватному виконавцю, діяльність якого поновлена, за умови внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців.

Доступ у Системі до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів приватного виконавця, діяльність якого припинена, надається тимчасовому приватному виконавцю за його зверненням до Адміністратора на підставі рішення Ради приватних виконавців України.

У разі прийняття судом рішення про забезпечення позову, яким зупинено дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення або припинення його діяльності, та наказу, яким введено в дію таке рішення або рішення про скасування відповідного рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців, та наказу, яким його введено в дію, доступ приватного виконавця, діяльність якого зупинена або припинена, до Системи відновлюється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення Міністерства юстиції України про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців з одночасним припиненням доступу до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів приватному виконавцю, який здійснював заміщення відповідного приватного виконавця, або тимчасовому приватному виконавцю.

{Пункт 5 розділу І в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018№ 3993/5 від 17.11.2020}

6. Система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в органах державної виконавчої служби, у приватного виконавця, а саме:

реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її проходження;

об’єктивний та неупереджений розподіл виконавчих документів між державними виконавцями;

реєстрацію виконавчих дій та виготовлення документів виконавчого провадження;

контроль за дотриманням строків вчинення виконавчих дій;

надання сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче провадження;

централізоване зберігання документів виконавчого провадження в електронному вигляді;

централізоване зберігання інформації про рахунки органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, відкриті для цілей виконавчого провадження, а також облік та звітність за сумами на цих рахунках;

підготовку та формування статистичних даних, отриманих на підставі внесеної до Системи інформації;

формування проєкту заяви державного виконавця про виплату винагороди;

{Пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2969/5 від 01.09.2020}

передачу документів виконавчого провадження до електронного архіву;

формування Єдиного реєстру боржників;

онлайн-сплату заборгованості за виконавчим провадженням.

{Абзац пункту 6 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2165/5 від 16.07.2019}

{Пункт 7 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 954/5 від 24.03.2017}

7. Розмір плати за користування Системою встановлюється Міністерством юстиції України.

Кошти за користування Системою в першочерговому порядку спрямовуються на витрати, пов’язані зі створенням, підтримкою, супроводженням, удосконаленням та технічним супроводженням програмного забезпечення Системи.

{Абзац другий пункту 7 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 954/5 від 24.03.2017}

8. Система обліковує виконавчі документи за категорією стягнення (характером зобов’язання), суб’єктом стягувача та боржника, суб’єктом видачі виконавчого документа:

1) категорія стягнення:

стягнення коштів;

звернення стягнення на майно;

стягнення аліментів;

стягнення періодичних платежів (крім аліментів);

стягнення заборгованості із заробітної плати та інших платежів, пов’язаних з трудовими відносинами;

стягнення соціальних виплат;

стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг;

стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення;

стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху;

забезпечення позову;

зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення;

поновлення на роботі;

вселення стягувача;

виселення;

відібрання дитини;

заборона вчиняти певні дії;

конфіскація майна;

конфіскація майна, вилученого митними органами;

конфіскація майна засуджених;

{Підпункт 1 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом двадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

конфіскація коштів та майна за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення;

спеціальна конфіскація;

{Підпункт 1 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом двадцять другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2487/5 від 21.07.2020}

стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні;

{Підпункт 1 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом двадцять третім згідно зНаказом Міністерства юстиції № 2487/5 від 21.07.2020}

оплатне вилучення;

передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі;

стягнення коштів на користь держави;

рішення Європейського суду з прав людини;

стягнення виконавчого збору;

стягнення витрат виконавчого провадження;

стягнення штрафів, накладених державним, приватним  виконавцем;

стягнення основної винагороди приватного виконавця;

усунення перешкод у побаченні з дитиною, встановлення побачення з дитиною;

{Підпункт 1 пункту 8 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2492/5 від 30.07.2018}

2) стягувач:

фізична особа;

фізична особа - підприємець;

юридична особа;

державне підприємство;

комунальне підприємство;

держава;

державний орган;

орган місцевого самоврядування;

установа банку;

{Підпункт 2 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

установа банку, у якій введено тимчасову адміністрацію;

{Підпункт 2 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

3) боржник:

фізична особа;

фізична особа - підприємець;

юридична особа;

державне підприємство;

юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства;

комунальне підприємство;

держава;

державний орган;

орган місцевого самоврядування;

установа банку;

{Підпункт 3 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

установа банку, у якій введено тимчасову адміністрацію;

{Підпункт 3 пункту 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

4) суб’єкт, що видав виконавчий документ:

суд загальної юрисдикції;

господарський суд;

адміністративний суд;

Європейський суд з прав людини;

нотаріус;

комісія по трудових спорах;

інший орган, посадова особа;

державний виконавець;

приватний виконавець.

9. Система забезпечує можливість здійснювати пошук інформації за визначеними в пункті 8цього розділу критеріями та формувати відповідну звітність за певний період часу.

{Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 301/5 від 06.02.2018}

10. Система забезпечує можливість формування державним виконавцем, на виконанні у якого перебував (перебуває) виконавчий документ, проєкту заяви про виплату винагороди з використанням відомостей, наявних у Системі.

Після перевірки відомостей, що мають зазначатися у заяві, та їх редагування (за необхідності) проєкт заяви зберігається державним виконавцем та блокується програмними засобами Системи для можливості редагування.

У разі виявлення помилок у проєкті заяви, що був збережений державним виконавцем, такий проєкт у Системі визнається державним виконавцем помилковим та формується новий проєкт заяви.

{Розділ I доповнено новим пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2969/5 від 01.09.2020}

11. Система забезпечує інформаційну взаємодію з іншими реєстрами та базами даних державних органів, що містять дані про майно, доходи боржника. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення.

12. За достовірність внесеної до Системи інформації відповідають реєстратори.

ІІ. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції

1. Вхідна кореспонденція, в тому числі виконавчі документи, приймається й опрацьовується відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) і реєструється у Системі в день її надходження, крім виконавчих документів, виданих у формі електронних документів, реєстрація яких здійснюється у Системі автоматично. У разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи, реєстрація вхідної кореспонденції здійснюється невідкладно після відновлення функціонування Системи.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017№ 1385/5 від 06.05.2019№ 3208/5 від 16.09.2020}

2. Під час реєстрації виконавчого документа до Системи вносяться такі відомості:

{Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3208/5 від 16.09.2020}

дата надходження виконавчого документа;

найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, до якого надійшов виконавчий документ;

кореспондент, дата та номер заяви (супровідного листа) про відкриття виконавчого провадження (у разі якщо виконавчий документ надійшов без заяви (супровідного листа), робиться відповідна відмітка);

назва виконавчого документа, дата й номер видачі;

найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада  посадової особи, що видав(ла) документ;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичної особи або повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - стягувача; прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків) для фізичної особи або повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника;

{Абзац сьомий пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

адреса стягувача, адреса боржника, зазначена у виконавчому документі або заяві про примусове виконання рішення;

категорія стягнення за виконавчим документом згідно з пунктом 8 розділу І цього Положення;

дата набрання рішенням законної (юридичної) сили;

резолютивна частина рішення (у тому числі сума грошових коштів, яка підлягає стягненню за виконавчим документом);

відомості про негайне виконання рішення (за наявності);

відомості про заяву стягувача про накладення арешту на майно боржника одночасно з відкриттям виконавчого провадження (за наявності);

{Абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2124/5 від 19.06.2020}

номер телефону, факсу (телефаксу), адреси електронної пошти стягувача та боржника (за наявності);

відомості щодо серії та номера паспорта фізичної особи - боржника (за наявності);

реквізити рахунків стягувача та боржника (за наявності);

відомості про форму виконавчого документа (паперова чи електронна).

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3208/5 від 16.09.2020}

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017№ 855/5 від 21.03.2018}

3. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що є номером за порядком у відповідному році, формуються Системою автоматично.

Кожному виконавчому провадженню надається єдиний унікальний номер, який формується Системою.

4. За даними про зареєстрований документ Системою формуються журнал реєстрації загальної вхідної кореспонденції, журнал реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження, журнал обліку виконавчих проваджень.

На кожний зареєстрований виконавчий документ у Системі формується обкладинка виконавчого провадження.

За результатом реєстрації виконавчого документа відповідальна особа у Системі може сформувати довідку про реєстрацію виконавчого документа, яка містить:

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

дату реєстрації документа;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

вхідний номер документа;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

єдиний унікальний номер виконавчого провадження;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

найменування органу державної виконавчої служби, який здійснюватиме примусове виконання виконавчого документа;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

прізвище, ім’я, по батькові державного виконавця, на якого розподілено відповідний виконавчий документ;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

адресу відповідного веб-сайту в мережі Інтернет;

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження та порядок його використання.

{Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3825/5 від 06.12.2018}

5. Вихідна кореспонденція органів державної виконавчої служби (приватного виконавця), в тому числі документи виконавчого провадження, підлягає реєстрації у Системі. Дата реєстрації та вихідний номер документа, що є номером за порядком у відповідному році, формуються Системою автоматично.

6. За даними про зареєстрований вихідний документ Системою формується журнал реєстрації вихідної кореспонденції. За необхідності (у разі внесення відомостей до Системи) ці дані переносяться Системою до розносної книги для місцевої кореспонденції та списку згрупованих поштових відправлень.

{Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017}

7. Внесення змін, видалення реєстраційних даних вхідної та вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, не допускаються, крім випадків виправлення технічних помилок, описок чи доповнення реєстраційних даних відомостями, отриманими під час проведення виконавчих дій, про що виноситься відповідна постанова.

{Абзац перший пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються та зберігаються Системою автоматично.

Виконавчий документ, що реєструється в Системі, підлягає обов'язковому скануванню (крім виконавчих документів, виданих у формі електронних документів).

{Абзац третій пункту 7 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3208/5 від 16.09.2020}

ІІІ. Автоматичний розподіл виконавчих документів в органах державної виконавчої служби

1. Автоматичний розподіл виконавчих документів в органі державної виконавчої служби здійснюється в день їх реєстрації на підставі інформації, внесеної до Системи відповідальною особою органу державної виконавчої служби, або відразу після реєстрації Системою виконавчих документів, виданих у формі електронних документів та пред'явлених в рамках інформаційної взаємодії.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3208/5 від 16.09.2020}

2. Виконавчі документи розподіляються між державними виконавцями у довільному порядку із дотриманням черговості та з урахуванням встановленого коефіцієнта й кількості виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні у державного виконавця, крім випадків, передбачених пунктами 67 цього розділу.

3. При автоматичному розподілі виконавчих документів застосовуються такі коефіцієнти:

повний коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється без обмежень;

середній коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється на рівні 1/2 від повного коефіцієнта;

низький коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється на рівні 1/3 від повного коефіцієнта;

нульовий коефіцієнт - розподіл виконавчих документів не здійснюється.

4. Низький або нульовий коефіцієнт застосовується для керівника органу державної виконавчої служби, середній, низький або нульовий - для заступника керівника органу державної виконавчої служби.

5. Інформація про коефіцієнт вноситься до Системи керівником органу державної виконавчої служби.

6. Виконання рішень Європейського суду з прав людини, рішень про конфіскацію майна, вилученого митними органами, здійснюється виключно державними виконавцями, визначеними керівником органу державної виконавчої служби. Інформація про державних виконавців, на яких покладається виконання таких рішень, вноситься до Системи керівником органу державної виконавчої служби.

7. За рішенням керівника органу державної виконавчої служби на державних виконавців, які виконують рішення Європейського суду з прав людини, рішення про конфіскацію майна, вилученого митними органами, можуть розподілятися інші виконавчі документи. Такі державні виконавці можуть бути включені до складу виконавчих груп.

8. Про прийняття на роботу або звільнення з роботи державного виконавця керівник органу державної виконавчої служби зобов’язаний письмово повідомити адміністратора Системи у день отримання відповідного наказу.

9. У разі якщо у відділі відкрито виконавче провадження про стягнення з боржника коштів, виконавчі документи щодо цього боржника розподіляються Системою на державного виконавця, у якого перебуває відкрите виконавче провадження.

Постанови державних виконавців, які відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» є виконавчими документами та за якими має бути відкрито виконавче провадження, розподіляються Системою на державних виконавців, за якими обліковуються виконавчі провадження, у яких винесено відповідні постанови.

{Пункт 9 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017}

10. У разі прийняття рішення про утворення виконавчої групи керівник органу державної виконавчої служби вносить до Системи відомості про утворення виконавчої групи та її склад. Постанова про утворення виконавчої групи формується Системою автоматично.

11. Керівник органу державної виконавчої служби або його заступник кожного робочого дня до 09.30 здійснює облік виходу на роботу державних виконавців та у разі відсутності державного виконавця вносить відповідні дані до Системи. Автоматичний розподіл виконавчих документів на відсутнього державного виконавця не здійснюється.

12. За десять робочих днів до запланованої відсутності державного виконавця строком від чотирнадцяти та більше днів керівник органу державної виконавчої служби вносить відповідні дані до Системи й автоматичний розподіл виконавчих документів на такого державного виконавця не здійснюється.  Автоматичний розподіл поновлюється після внесення до Системи відповідних відомостей керівником органу державної виконавчої служби або закінчення строку запланованої відсутності.

13. У разі відсутності керівника органу державної виконавчої служби автоматичний розподіл виконавчих документів на особу, яка виконує його обов’язки, здійснюється за низьким або нульовим коефіцієнтом.

14. Рішення про взаємозамінність державних виконавців приймає керівник органу державної виконавчої служби та вносить таку інформацію до Системи.

15. У разі внесення до Системи інформації про заплановану відсутність державного виконавця в останній робочий день такий державний виконавець передає незавершені виконавчі провадження іншому державному виконавцю відповідно до взаємозамінності, про що Системою формується акт.

Виконавчі провадження повертаються державному виконавцю, на виконанні якого вони перебували згідно з автоматичним розподілом, у день фактичного виходу його на роботу, про що Системою формується акт.

16. У разі незапланованої відсутності державного виконавця керівник органу державної виконавчої служби або його заступник до 10.00 години першого дня його відсутності вносить до Системи інформацію про необхідність передачі виконавчих проваджень іншому державному виконавцю.

Державний виконавець за допомогою Системи приймає всі незавершені виконавчі провадження відсутнього державного виконавця відповідно до взаємозамінності, про що Системою формується акт.

У день виходу (до 10.00 години) на роботу державного виконавця керівник органу державної виконавчої служби або його заступник вносить до Системи відповідну інформацію. Виконавчі провадження, які передавалися іншому державному виконавцю, повертаються державному виконавцю, про що Система формує акт.

На період своєї відсутності державний виконавець не має  права користуватися Системою.

{Абзац п'ятий пункту 16 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3993/5 від 17.11.2020}

17. У разі внесення до Системи інформації про звільнення державного виконавця Система розподіляє незавершені виконавчі провадження, які перебували на виконанні у такого державного виконавця, на іншого державного виконавця відповідно до взаємозамінності.

У разі відновлення виконавчого провадження Система обліковує виконавчий документ за державним виконавцем, у якого таке провадження перебувало на виконанні. У разі звільнення державного виконавця Система обліковує виконавчий документ за державним виконавцем відповідно до взаємозамінності.

18. Передача виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого у випадках, передбачених пунктами 1516 цього розділу, оформлюється дорученням керівника органу державної виконавчої служби.

19. Знеструмлення електромереж та інші обставини, що впливають на безперебійність і функціонування Системи, фіксуються актами керівника органу державної виконавчої служби із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин.

Керівник органу державної виконавчої служби зобов’язаний скласти акт та довести його до відома керівника вищого рівня не пізніше наступного робочого дня з моменту настання відповідних обставин.

20. Автоматичний розподіл виконавчих документів між державними виконавцями здійснюється невідкладно після налагодження роботи Системи або наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу.

21. У разі настання обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу, розподіл виконавчих документів, що видані за рішеннями, які підлягають негайному виконанню, та надійшли в період дії таких обставин, здійснюється керівником органу державної виконавчої служби або його заступником з дотриманням положень пункту 2 цього розділу.

Інформація щодо виконавчих документів, розподілених керівником органу державної виконавчої служби, вноситься до Системи не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу, із зазначенням державного виконавця, на якого розподілено виконавчий документ.

ІV. Внесення до Системи відомостей щодо здійснення виконавчого провадження

1. Державний або приватний виконавець (далі - виконавець) після отримання виконавчого документа у строки, встановлені Законом України «Про виконавче провадження», приймає рішення про відкриття виконавчого провадження чи про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання.

2. Виконавцем до Системи обов’язково вносяться відомості про проведення всіх виконавчих дій та прийняття процесуальних рішень.

До Системи в обов’язковому порядку вносяться також відомості про всі документи, отримані на запит виконавця, заяви сторін виконавчого провадження, відповіді на них та їх скановані копії.

{Абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

3. Відомості про проведення виконавчих дій вносяться до Системи одночасно з виготовленням документа, на підставі якого вчиняється виконавча дія, або одночасно з виготовленням документа, яким оформлюється проведення виконавчої дії.

У разі здійснення виконавчої дії за межами органу державної виконавчої служби (офіса приватного виконавця) відомості про таку дію вносяться до Системи не пізніше наступного робочого дня після її проведення.

4. Постанови виконавця, а також інші документи виконавчого провадження виготовляються за допомогою Системи. Виготовлення постанов та інших документів виконавчого провадження не в Системі забороняється.

У разі тимчасової відсутності доступу до Системи (через перебої в електропостачанні тощо), як виняток, допускається виготовлення документів виконавчого провадження без використання Системи з подальшим обов’язковим внесенням таких документів до системи в день усунення причин, що перешкоджали доступу до неї.

5. Документ виконавчого провадження, який направляється у паперовому вигляді, формується виконавцем у Системі до друку та вноситься до журналу реєстрації вихідної кореспонденції протягом 24 годин з моменту формування.

Документ виконавчого провадження в паперовому вигляді передається державним виконавцем на відправку відповідальній особі органу державної виконавчої служби (направляється приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) протягом 24 годин з моменту його формування.

{Абзац другий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

Документ виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, формується виконавцем у Системі та отримується стягувачем за допомогою Системи в рамках інформаційної взаємодії. Такий документ роздруковується та долучається до матеріалів виконавчого провадження.

{Пункт 5 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3208/5 від 16.09.2020}

Платіжні вимоги підлягають внесенню відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) до журналу реєстрації вихідної кореспонденції не пізніше наступного робочого дня  з моменту виготовлення.

{Абзац пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції№ 1829/5 від 07.06.2017№ 1385/5 від 06.05.2019}

6. Документ виконавчого провадження, який направляється в електронному вигляді, формується виконавцем у Системі із накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, та реєструється в журналі реєстрації вихідної кореспонденції.

{Пункт 6 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

7. У разі необхідності передачі виконавчого документа або виконавчого провадження від одного органу державної виконавчої служби до іншого, від одного приватного виконавця до іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, від органу державної виконавчої служби до приватного виконавця виконавець обирає в Системі відповідний орган державної виконавчої служби або приватного виконавця та реєструє таку передачу. Постанова про передачу виконавчого документа (виконавчого провадження) формується Системою автоматично.

З моменту реєстрації передачі виконавчого документа (виконавчого провадження) Система унеможливлює реєстрацію виконавчих дій за цим виконавчим документом (виконавчим провадженням) виконавцем, який його передав, крім реєстрації скасування передачі виконавчого документа (виконавчого провадження).

Відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець, помічник або відповідальна особа приватного виконавця) після отримання виконавчого документа (матеріалів виконавчого провадження) в паперовому вигляді вносить відомості про отримання виконавчого документа (матеріалів виконавчого провадження) до Системи.

{Абзац третій пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1829/5 від 07.06.2017№ 1385/5 від 06.05.2019}

В органі державної виконавчої служби переданий(е) виконавчий документ (виконавче провадження) розподіляється Системою в порядку, встановленому розділом ІІІ цього Положення. Державний виконавець, на якого розподілено виконавчий документ (виконавче провадження), вносить до Системи відомості про прийняття виконавчого документа (виконавчого провадження) не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання.  Постанова про прийняття виконавчого документа (виконавчого провадження) формується Системою автоматично.

Приватний виконавець у разі надходження виконавчого документа (матеріалів виконавчого провадження) не пізніше наступного робочого дня з дня його (їх) отримання вносить до Системи відомості про отримання виконавчого документа (виконавчого провадження). Постанова про прийняття виконавчого документа (виконавчого провадження) формується Системою автоматично.

8. У разі зміни найменування органу державної виконавчої служби перереєстрація виконавчих проваджень в Системі не здійснюється. Система забезпечує відображення відомостей про зміну найменування органу державної виконавчої служби.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4224/5 від 27.12.2019}

V. Підготовка статистичних даних

1. Система забезпечує:

формування статистичних звітів на підставі наявних  у Системі даних;

формування іншої оперативної статистичної звітності на підставі наявних  у Системі даних за визначені в пункті 2 цього розділу періоди часу для отримання інформації про поточну ситуацію в органі державної виконавчої служби, у приватного виконавця для здійснення аналізу з метою підвищення продуктивності, ефективності та якості виконавчого провадження.

2. Система забезпечує можливість формування щоденної, щотижневої, щомісячної, щоквартальної, піврічної та річної звітностей.

VІ. Доступ до Системи та отримання інформації із Системи

1. Міністерство юстиції України забезпечує вільний та безоплатний доступ до інформації  Системи у мережі Інтернет на своєму офіційному веб-сайті з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування інформації (на основі поширених веб-оглядачів та редакторів) без обмежень та цілодобово, а саме:

{Абзац перший пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

номер, дата відкриття та стан виконавчого провадження;

найменування органу державної виконавчої служби (приватного виконавця), у якого перебуває на виконанні виконавче провадження.

{Абзац п'ятий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

Пошук інформації через веб-сайт здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Інформація Системи в обсязі, передбаченому цим пунктом, може надаватись з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Системи. Умови, порядок справляння та розмір плати за надання сервісної послуги визначаються у договорі, укладеному з адміністратором Системи.

{Пункт 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2165/5 від 16.07.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2124/5 від 19.06.2020}

2. Доступ до інформації Системи сторонам виконавчого провадження забезпечується з використанням:

1) засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри через:

вебпортал Міністерства юстиції України;

Єдиний державний вебпортал електронних послуг в порядку, визначеному договором, укладеним між держателем Системи та держателем Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

2) ідентифікатора для доступу до інформації про виконавче провадження, який зазначається в довідці про реєстрацію виконавчого документа та постанові про відкриття виконавчого провадження, через офіційний вебсайт Міністерства юстиції України.

Система забезпечує:

можливість формування сторонами виконавчого провадження узагальненої інформації про рішення (виконавчі дії), прийняті (вчинені) виконавцем, із зазначенням дати їх прийняття (вчинення) та з можливістю роздрукування такої інформації;

доступ сторонам виконавчого провадження до документів виконавчого провадження.

Можливість онлайн-сплати заборгованості за виконавчим провадженням забезпечується з використанням:

платіжних систем під час доступу сторін виконавчого провадження до інформації Системи відповідно до цього пункту;

платіжних застосунків, що взаємодіють із Системою за допомогою прикладного програмного інтерфейсу на умовах, визначених адміністратором Системи у відповідному договорі.

Під час формування запиту на онлайн-сплату відображається загальна заборгованість за виконавчим провадженням з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника за виконавчим провадженням, основної винагороди приватного виконавця.

Інформація Системи в обсязі, передбаченому цим пунктом, може надаватись стороні виконавчого провадження також з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Системи. Умови, порядок справляння та розмір плати за надання сервісної послуги визначаються у договорі, укладеному з адміністратором Системи.

{Пункт 2 розділу VI в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2165/5 від 16.07.2019№ 2124/5 від 19.06.2020}

3. Інформація із Системи щодо виконавчого провадження надається особам, визначенимабзацами першим - третім пункту 4 розділу І цього Положення, шляхом перегляду в електронному вигляді з можливістю її пошуку, узагальнення та формування за відповідними параметрами, а також шляхом формування інформаційної довідки та її друку.

В інформаційній довідці із Системи, що надається особам, визначеним абзацами першим - третім пункту 4 розділу І цього Положення, зазначаються відомості про дії з реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції та про рішення, виконавчі дії (в тому числі змінені та видалені) з відображенням дати та часу прийняття рішення і здійснення відповідних дій у Системі.

VII. Централізоване зберігання інформації про рахунки

1. Облік та звітність за сумами на рахунках, відкритих органами державної виконавчої служби (приватним виконавцем) здійснюються в Системі.

2. До Системи обов’язково вносяться відомості про кошти, які надходять на рахунки органу державної виконавчої служби (приватного виконавця), та усі перерахування коштів з цих рахунків.

3. Система забезпечує ведення книг обліку сум за кожним рахунком, відкритим органом державної виконавчої служби (приватним виконавцем), та формування звітних документів.

VIIІ. Передача документів виконавчого провадження до електронного архіву

1. До електронного архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця передаються усі матеріали щодо завершених, повернутих  без прийняття до виконання відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» виконавчих проваджень, які внесені до бази даних Системи.

2. Передача завершених, повернутих  без прийняття до виконання  відповідно до вимогЗакону України «Про виконавче провадження» виконавчих проваджень на зберігання до електронного архіву здійснюється системою один раз на півроку, про що формується здавальний опис.

Строк зберігання в електронному архіві завершених, повернутих без прийняття до виконання відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» виконавчих проваджень, переданих на зберігання, становить десять років.

Строки зберігання завершених, повернутих без прийняття до виконання відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» виконавчих проваджень в електронному архіві обчислюються з 01 січня року, наступного за роком завершення.

3. Система формує здавальний опис завершених, повернутих без прийняття до виконання відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження» виконавчих проваджень, переданих до електронного архіву, який містить такі відомості:

номер виконавчого провадження;

відомості про виконавчий документ (номер, коли та ким виданий, форма виконавчого документа);

{Абзац третій пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3208/5 від 16.09.2020}

категорія стягнення за виконавчим документом;

відомості про стягувача та боржника;

початкова та кінцева дати виконавчого провадження (дата відкриття, дата та підстави завершення виконавчого провадження, повернення без прийняття до виконання);

дата передачі до електронного архіву.

У разі якщо постанова виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована в установленому законом порядку, а виконавче провадження підлягає відновленню, здійснюється повернення такого виконавчого провадження з електронного архіву до Системи, про що робиться відповідна відмітка в здавальному описі.

4. За інформацією електронного архіву щороку формується акт вилучення виконавчих проваджень для знищення, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився,  у якому зазначаються:

номер виконавчого провадження;

відомості про виконавчий документ (номер, коли та ким виданий);

категорія стягнення за виконавчим документом;

відомості про стягувача та боржника;

початкова та кінцева дати виконавчого провадження (дата відкриття, дата та підстави завершення виконавчого провадження);

дата передачі до електронного архіву;

дата знищення виконавчого провадження.

ІX. Контроль за строками вчинення виконавчих дій

1. Перелік виконавчих дій та строки їх вчинення наведені у додатку до цього Положення.

2. Система забезпечує інформування:

державного та приватного виконавців про строки вчинення ними виконавчих дій та винесення процесуальних рішень;

керівника органу державної виконавчої служби про строки вчинення виконавчих дій та винесення процесуальних рішень підпорядкованими державними виконавцями.

3. Керівник органу державної виконавчої служби, приватний виконавець за допомогою Системи здійснює контроль за:

дотриманням строків внесення виконавчих документів відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) до Системи;

дотриманням строків перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби (приватного виконавця);

законністю, своєчасністю та повнотою вчинених виконавцями виконавчих дій та винесених процесуальних рішень;

своєчасністю та повнотою внесення до Системи відомостей про вчинені виконавчі дії.

Система формує контрольні відомості, які відображають порушення строків вчинення виконавчих дій та винесення процесуальних рішень.

{Пункт 3 розділу IX в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2487/5 від 21.07.2020}

4. Постанови керівника органу державної виконавчої служби, винесені за результатами здійснення контролю за рішеннями, діями державного виконавця, а також при виправленні граматичних чи арифметичних помилок, та постанови керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня виготовляються за допомогою Системи.

5. Дані Системи використовуються керівником органу державної виконавчої служби при вирішенні питання про виплату винагороди державному виконавцю.

X. Єдиний реєстр боржників

1. Єдиний реєстр боржників формується з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

2. Система забезпечує обробку даних про боржника та вносить відомості про нього до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження, крім боржників, визначених пунктом 4 цього розділу.

В Єдиному реєстрі боржників міститься інформація щодо боржників, відносно яких виконавчі провадження зареєстровані в Системі після впровадження Єдиного реєстру боржників та боржників за виконавчими провадженнями про стягнення періодичних платежів (аліментів) за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

{Абзац другий пункту 2 розділу Х із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3428/5 від 03.11.2017}

Якщо під час виконання рішення про встановлення побачення з дитиною або рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною державним виконавцем винесено постанову про накладення штрафу на боржника, Система забезпечує обробку даних про цього боржника та вносить відомості про нього до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням такої постанови.

{Пункт 2 розділу X доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2492/5 від 30.07.2018}

3. Єдиний реєстр боржників містить такі відомості:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження боржника - фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань боржника - юридичної особи;

{Абзац третій пункту 3 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 301/5 від 06.02.2018}

найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;

номер виконавчого провадження;

категорія стягнення згідно з пунктом 8 розділу І цього Положення.

{Абзац шостий пункту 3 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

4. Не підлягають внесенню до Єдиного реєстру боржників відомості про боржників:

які є державними органами, органами місцевого самоврядування;

які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців;

за рішенням немайнового характеру (крім рішень про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною, під час виконання яких винесено постанову про накладення штрафу на боржника).

{Абзац четвертий пункту 4 розділу X в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2492/5 від 30.07.2018}

5. У разі якщо за рішенням про стягнення періодичних платежів (аліментів) розмір заборгованості боржника перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець зобов’язаний винести в Системі повідомлення про внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників. Відомості про цього боржника вносяться Системою до Єдиного реєстру боржників.

{Абзац перший пункту 5 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

Інформація щодо боржників за виконавчими провадженнями про стягнення періодичних платежів (аліментів), які були зареєстровані в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, відображається в Єдиному реєстрі боржників після їх перенесення до Системи за умови винесення виконавцем повідомлення про внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників.

{Пункт 5 розділу Х доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3428/5 від 03.11.2017із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

6. Система виключає відомості про боржника з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови:

про закінчення виконавчого провадження згідно зі статтею 39 Закону України «Про виконавче провадження»;

про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1311 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження»;

{Абзац четвертий пункту 6 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції№ 301/5 від 06.02.2018}

про скасування заходів примусового виконання за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

{Абзац четвертий пункту 6 розділу X в редакції Наказу Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

В день встановлення факту відсутності заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів виконавець зобов’язаний винести постанову про скасування заходів примусового виконання.

{Абзац п'ятий пункту 6 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

7. У разі скасування постанови про відкриття виконавчого провадження відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників.

У разі відновлення виконавчого провадження відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників.

У разі відновлення виконавчого провадження за рішенням про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про накладення штрафу на боржника.

{Пункт 7 розділу X доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2492/5 від 30.07.2018}

8. Якщо у виконавчому провадженні боржника замінено на правонаступника або змінено його назву, відповідні відомості вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з внесенням до Системи відомостей про заміну боржника або зміну його назви.

9. Відомості Єдиного реєстру боржників є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Окремо в Єдиному реєстрі боржників розміщується загальний перелік відомостей про:

{Абзац другий пункту 9 розділу X в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2492/5 від 30.07.2018}

боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;

{Абзац пункту 9 розділу X в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2492/5 від 30.07.2018}

боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення заборгованості із заробітної плати та інших платежів, пов’язаних з трудовими правовідносинами;

{Абзац пункту 9 розділу X в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2492/5 від 30.07.2018}

боржників за рішеннями про встановлення побачення з дитиною, про усунення перешкод у побаченні з дитиною, до яких застосовано штраф у порядку, передбаченому статтею 75 Закону України "Про виконавче провадження".

{Абзац пункту 9 розділу X в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2492/5 від 30.07.2018}

Перелік боржників за рішеннями про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною містить інформацію, передбачену абзацом другим пункту 3 цього розділу.

{Абзац пункту 9 розділу X в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2492/5 від 30.07.2018}

Загальний перелік боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення заборгованості із заробітної плати та інших платежів, пов’язаних з трудовими правовідносинами, містить інформацію про:

найменування боржника;

ідентифікаційний код боржника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

загальний розмір заборгованості із заробітної плати та інших платежів, пов’язаних з трудовими правовідносинами.

{Пункт 9 розділу Х в редакції Наказу Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

10. Користування Єдиним реєстром боржників здійснюється шляхом пошуку і перегляду через веб-сайт інформації з Єдиного реєстру боржників з можливістю її копіювання та роздрукування.

11. Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійснюється за такими реквізитами:

прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань боржника - юридичної особи;

категорія стягнення згідно з пунктом 8 розділу І цього Положення.

{Пункт 11 розділу Х доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 855/5 від 21.03.2018}

XІ. Реєстр рiшень, виконання яких гарантується державою

1. Функціонування Реєстру рiшень, виконання яких гарантується державою, передбаченоПорядком погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440.

2. Дані про рішення вносяться відповідальною особою до Реєстру рiшень, виконання яких гарантується державою, після перевірки даних Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та Системи щодо виконання такого рішення та у разі відсутності відомостей про виконання рішення в повному обсязі.

3. Система забезпечує розподіл рішень в порядку черговості погашення заборгованості, встановленої пунктом 3 роздiлу II «Прикiнцевi та перехiднi положення» Закону України «Про гарантiї держави щодо виконання судових рiшень».

4. Відомості про виконання (часткове виконання) рішення, а також про повернення рішення заявнику підлягають внесенню до Системи відповідальною особою.

5. Система забезпечує формування акта приймання-передавання рішень, виконання яких гарантується державою, передбаченого пунктом 15 Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440.

6. З метою забезпечення заявнику та боржнику доступу до інформації Системи про стан погашення заборгованості за рішенням, прийнятим на користь заявника, у повідомленні про прийняття рішення до обліку зазначаються адреса відповідного веб-сайту в Інтернеті, а також ідентифікатор для доступу до інформації Системи.

XII. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

1. Незавершені виконавчі провадження, відомості про які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, підлягають перенесенню до Системи.

2. Підлягають перенесенню до Системи виконавчі провадження, за якими скасовано постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження, закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа.

{Пункт 2 розділу XII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 954/5 від 24.03.2017}

3. При перенесенні виконавчих проваджень, зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу, державний виконавець вносить до Системи відомості, передбачені пунктом 9 розділу І цього Положення.

4. Відомості про перенесення виконавчого провадження фіксуються Системою із зазначенням дати, часу та підстави перенесення, назви органу державної виконавчої служби та прізвища, ім’я та по батькові державного виконавця, який здійснив перенесення.

5. Номер виконавчого провадження, за яким виконавче провадження обліковувалось у Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, зберігається при перенесенні виконавчого провадження до Системи.

6. Відомості про незавершені виконавчі провадження, які не перенесені з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Системи, підлягають обліку при формуванні звітності.

XIIІ. Захист відомостей, що містяться в Системі

1. Адміністратор Системи здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Системі, від несанкціонованого доступу.

2. Адміністратор Системи відповідає за збереження інформації, що міститься в Системі.

3. За якість надання послуг з технічного та технологічного забезпечення Системи, які мають відповідати нормам чинного законодавства, відповідає адміністратор Системи.

XIV. Особливості пред'явлення виконавчого документа, виданого у формі електронного документа

1. Інформаційна взаємодія з органами (посадовими особами), уповноваженими видавати виконавчі документи у випадках, передбачених законом, під час пред'явлення ними виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, та їх виконання здійснюється за допомогою Системи.

2. Інформаційна взаємодія здійснюється за допомогою прикладного програмного інтерфейсу на центральному рівні в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Регламент інформаційної взаємодії в електронній формі розробляється адміністратором Системи та оприлюднюється на офіційному вебсайті адміністратора Системи.

3. Для захисту інформації, яка передається та приймається в порядку інформаційної взаємодії, впроваджуються організаційно-технічні заходи, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Організація захисту інформації під час виконання виконавчих документів у формі електронного документа, здійснюється відповідно до закону.

4. Для підтвердження достовірності та цілісності даних в електронних повідомленнях використовується кваліфікована електронна печатка.

{Положення доповнено розділом XIV згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3208/5 від 16.09.2020}


Директор Департаменту 
з питань правосуддя 
та національної безпеки

О.М. ОлійникДодаток 
до Положення про автоматизовану 
систему виконавчого провадження 
(пункт 1 розділу ІХ) 
(у редакції наказу Міністерства 
юстиції України 
від 21.07.2020 № 2487/5)

ПЕРЕЛІК 
виконавчих дій та строки їх вчинення


№ з/п

Виконавча дія

Строки вчинення виконавчої дії

Контроль

1

Повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання

протягом 3 робочих днів з дня пред'явлення виконавчого документа

на 5 робочий день з дня реєстрації виконавчого документа в Системі

2

Винесення постанови про відкриття виконавчого провадження

не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа до виконавця

на 4 робочий день з дня реєстрації виконавчого документа в Системі

3

Винесення постанови про стягнення виконавчого збору

в день відкриття виконавчого провадження (крім рішень Європейського суду з прав людини; за виконавчими документами про стягнення виконавчого збору, стягнення витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених виконавцем; а також крім виконавчих документів про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, стягнення аліментів, забезпечення позову та за виконавчими документами, що підлягають негайному виконанню)

на 2 день після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження

4

Виконання рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення:

4.1

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

11 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження

на 12 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

4.2

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення

11 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

на 12 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

5

Виконання рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення (якщо рішення підлягає негайному виконанню):

5.1

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)

3 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження

на 4 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

5.2

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)

3 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

на 4 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

6

Виконання рішення про поновлення на роботі:

6.1

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

11 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження

на 12 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

6.2

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення

11 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

на 12 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

7

Виконання рішення про поновлення на роботі (якщо рішення підлягає негайному виконанню):

7.1

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)

3 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження

на 4 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

7.2

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)

3 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

на 4 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

8

Обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів

1 робочий день кожного місяця (обчислюється заборгованість за попередній місяць)

2 робочий день кожного місяця

9

Перерахування коштів:

9.1

стягувачу - фізичній особі

не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на депозитний рахунок органу ДВС (приватного виконавця)

на 2 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані

9.2

стягувачу - юридичній особі

не пізніше ніж протягом 3 робочих днів від дня їх надходження на відповідний рахунок

на 4 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані

9.3

виконавчого збору та коштів від реалізації конфіскованого майна до державного бюджету

не пізніше ніж протягом 3 робочих днів від дня їх надходження на відповідний рахунок

на 4 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані

9.4

не витребуваних стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби

366 день з дня зарахування коштів на депозитний рахунок органу ДВС (приватного виконавця)

367 день з дня внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2487/5 від 21.07.2020}