НАКАЗ МЮУ № 1970/5 від 24.11.2014 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2014  № 1970/5


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 листопада 2014 р. 
за № 1508/26285

Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Відповідно до пунктів 1, 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою визначення механізму відновлення втраченого виконавчого провадження чи його матеріалів НАКАЗУЮ:

1. Інструкцію з організації примусового виконання рішень, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (із змінами), доповнити розділом XIV такого змісту:

«XIV. Відновлення втраченого виконавчого провадження або матеріалів виконавчого провадження

14.1. За заявою сторони виконавчого провадження або з ініціативи державного виконавця відновленню підлягають:

втрачене виконавче провадження або його матеріали;

знищене виконавче провадження у разі постановлення Європейським судом з прав людини рішення, відповідно до якого держава зобов’язана виконати рішення національного суду.

14.2. У заяві повинно бути зазначено, про відновлення якого саме виконавчого провадження просить сторона виконавчого провадження, реквізити виконавчого документа, сторони виконавчого провадження, їх місце проживання чи місцезнаходження (у разі наявності вказаної інформації у сторони виконавчого провадження), обставини втрати матеріалів виконавчого провадження, поновлення яких саме документів сторона вважає необхідним, для якої мети необхідне їх поновлення.

До заяви про відновлення втраченого виконавчого провадження чи його матеріалів можуть додаватися документи або їх копії, що збереглися у сторони виконавчого провадження, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку.

14.3. Державний виконавець за власною ініціативою чи за заявою сторін, а також самі сторони можуть звернутися до суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, за видачею дубліката виконавчого документа.

14.4. Державний виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього дубліката виконавчого документа виносить постанову про відновлення втраченого (знищеного) виконавчого провадження і не пізніше наступного дня надсилає її стягувачеві та боржникові.

14.5. У разі відновлення виконавчого провадження за ініціативою державного виконавця він у постанові роз’яснює сторонам право надати документи виконавчого провадження, їх копії, інші документи або відомості, що стосуються втраченого виконавчого провадження.

14.6. Для відновлення виконавчого провадження чи його матеріалів державний виконавець використовує відомості Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень про винесені постанови та інші документи виконавчого провадження, інформацію та документи, одержані ним, у тому числі від сторін виконавчого провадження.

14.7. Відновлене виконавче провадження підлягає виконанню в порядку, встановленому Законом.».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.


Міністр

П. Петренко


ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної виконавчої служби України

Д.А. Сторожук