НАКАЗ МЮУ № 2586/5 від 15.12.2015 "Про впорядкування відносин з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2015  № 2586/5


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
15 грудня 2015 р. 
за № 1568/28013

Про впорядкування відносин з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції 
№ 3086/5 від 31.10.2016 
№ 1410/5 від 25.04.2017 
№ 3140/5 від 05.10.2018 
№ 4146/5 від 29.12.2018 
№ 340/5 від 03.02.2020 
№ 622/5 від 20.02.2020 
№ 1846/5 від 03.06.2020 
№ 2663/5 від 06.08.2020 
№ 3993/5 від 17.11.2020 
№ 4186/5 від 02.12.2020}

Відповідно до Законів України від 26 листопада 2015 року № 834-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та від 26 листопада 2015 року № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», підпункту 2-2 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 340/5 від 03.02.2020}

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України:

від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066;

від 14 жовтня 2011 року № 3175/5 «Про затвердження Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940.

3. Установити, що:

1) договори про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, укладені з технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до набрання чинності цим наказом, діють відповідно до умов, визначених у таких договорах, а ідентифікатори доступу, надані відповідно до них, є чинними;

2) заяви щодо державної реєстрації права власності або інших речових прав на нерухоме майно, передані на розгляд Міністерству юстиції України відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066, до 01 січня 2016 року розглядаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України у строки та у порядку, передбачені законодавством;

3) дія наказів Міністерства юстиції України від 02 квітня 2013 року № 607/5 «Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 534/23066, від 14 жовтня 2011 року № 3175/5 «Про затвердження Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940, не поширюється на нотаріусів під час здійснення ними повноважень державних реєстраторів.

4. Технічним адміністраторам Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, у тому числі забезпечити укладення відповідних договорів про надання ідентифікаторів доступу із суб’єктами державної реєстрації, центрами надання адміністративних послуг, державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами; організацію та проведення навчання для роботи з цими реєстрами.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2016 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І. та заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П. відповідно до розподілу функціональних обов’язків.


Міністр

П. Петренко


ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор 
Державного підприємства 
"Інформаційно-ресурсний центр"

В.о. генерального директора 
державного підприємства 
"Національні інформаційні системи"

О.В. Волошина

О.В. Велика


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
15.12.2015 № 2586/5 
(у редакції наказу 
Міністерства юстиції України 
03 лютого 2020 року № 340/5)


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
15 грудня 2015 р. 
за № 1568/28013

ПОРЯДОК 
забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України

1. Цей Порядок визначає процедуру забезпечення доступу до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України (далі - реєстри), особам, уповноваженим відповідно до законодавства на здійснення реєстраційних дій у відповідних реєстрах, у тому числі щодо прийняття та видачі документів (далі - користувачі), шляхом надання ідентифікаторів доступу, припинення доступу до реєстрів, а також порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

2. Доступ до реєстрів надається користувачу на безоплатній основі на підставі договору, укладеного відповідно до загальних засад цивільного законодавства.

У разі якщо користувачем є посадова особа державного органу, органу місцевого самоврядування договір укладається між суб’єктом, у трудових відносинах з яким перебуває такий користувач, та адміністратором реєстрів.

У разі якщо користувачем є державний нотаріус, договір укладається між державною нотаріальною конторою, у якій працює такий користувач, та адміністратором реєстрів.

У разі якщо користувачем є приватний нотаріус, його помічник, приватний виконавець, його помічник чи відповідальна особа, договір укладається між приватним нотаріусом, приватним виконавцем та адміністратором реєстрів.

У разі якщо користувачем є консульська посадова особа дипломатичного представництва та консульської установи України, договір укладається між Міністерством закордонних справ України та адміністратором реєстрів.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 622/5 від 20.02.2020}

3. Для отримання доступу до реєстрів суб’єкт, визначений у пункті 2 цього Порядку, подає відповідне замовлення адміністратору реєстрів, в якому обов’язково зазначаються, зокрема, такі відомості про користувача:

прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) користувача (у тому числі у разі зміни таких відомостей, прізвище, ім’я та по батькові до змін);

дата народження;

серія (у разі наявності) та номер паспорта громадянина України, відомості про дату та орган, що здійснив видачу паспорта громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадку відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган).

4. Ідентифікатори доступу до реєстрів надаються користувачу після встановлення його особи за паспортом громадянина України та здійснення інших заходів, необхідних для його ідентифікації, навчання його роботі з відповідними реєстрами (крім випадку, коли користувачем є особа, яка вже мала доступ до відповідного реєстру) та за умови використання ним кваліфікованого електронного підпису, для створення якого використовуються виключно засоби кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про електронні довірчі послуги», та є сумісним з програмним забезпеченням реєстрів.

Доступ до реєстрів надається користувачу виключно за умови відсутності щодо такого користувача діючих рішень про тимчасове блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також у випадках, передбачених законодавством, за умови успішного проходження ним спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та/або Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чи успішного проходження тестування на знання законодавства у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та/або державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Результати спеціальної перевірки та тестування доводяться до адміністратора реєстрів Міністерством юстиції України із зазначенням відомостей, що дозволяють однозначно ідентифікувати особу, яка пройшла спеціальну перевірку або тестування, у тому числі з використанням системи електронного документообігу.

При цьому зміна прізвища, імені та по батькові (у разі наявності) користувача, інших відомостей, зокрема про паспорт громадянина України, займану посаду чи виконання певних функцій, не впливають на дію рішень про тимчасове блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5. Користувач самостійно вживає заходів, пов’язаних з отриманням кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

6. Адміністратором реєстрів для доступу користувача до реєстрів реалізується механізм багатофакторної аутентифікації шляхом логічного зв’язку між ідентифікаторами доступу та кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа користувача із контролем використання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа користувача має містити відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису, який має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання. За відсутності таких відомостей у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа доступ до реєстрів не надається.

Адміністратором реєстрів для проведення державними реєстраторами реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань додатково реалізується механізм ідентифікації такого користувача, що полягає у підтвердженні вчинення державним реєстратором реєстраційної дії за допомогою засобу додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1846/5 від 03.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4186/5 від 02.12.2020}

Доступ користувача до реєстрів може здійснюватися із закріпленням персонального комп’ютера такого користувача, за допомогою якого здійснюється вхід до реєстрів, до його ідентифікаторів доступу та/або прив’язкою до ідентифікаторів доступу фіксованої IP-адреси користувача за відповідним зверненням суб’єкта, визначеного у пункті 2 цього Порядку.

Адміністратором реєстрів для цілей здійснення користувачем реєстраційних дій можуть бути запроваджені механізми додаткової його аутентифікації або ідентифікації в реєстрах.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції№ 1846/5 від 03.06.2020}

7. Адміністратор реєстрів припиняє доступ користувача до реєстрів у разі припинення виконання користувачем своїх функцій, у разі тимчасового блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також у разі виявлення фактів (ознак) компрометації особистого ключа чи ідентифікаторів доступу.

8. Суб’єкт, визначений у пункті 2 цього Порядку, зобов’язаний у день припинення виконання користувачем своїх функцій повідомити адміністратора реєстрів про необхідність припинення доступу до реєстрів такому користувачу, а також негайно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для скасування відповідного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Повідомлення про необхідність припинення доступу до реєстрів надсилається з використанням системи електронного документообігу або у паперовій формі.

У разі зупинення або припинення діяльності приватного виконавця його доступ до Єдиних та Державних реєстрів припиняється адміністратором реєстрів не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного наказу Міністерства юстиції України.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3993/5 від 17.11.2020}

У разі зміни виконавчого округу приватний виконавець зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру приватних виконавців України письмово повідомити про це адміністратора реєстрів.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3993/5 від 17.11.2020}

У разі виникнення сумнівів щодо компрометації особистого ключа користувач може звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для скасування відповідного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

9. Тимчасове блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється адміністратором реєстрів шляхом припинення доступу до вказаних реєстрів користувача у день надходження відповідного рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу з використанням системи електронного документообігу або у паперовій формі незалежно від зміни відомостей про користувача, зазначених у абзаці третьому пункту 4 цього Порядку.

Після спливу строку тимчасового блокування доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доступ до реєстрів надається за відповідним повідомленням суб’єкта, визначеного у пункті 2 цього Порядку, не пізніше наступного робочого дня з дати його отримання, але не раніше спливу строку такого блокування.

У разі скасування судом рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу про тимчасове блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доступ до реєстрів надається не пізніше наступного робочого дня після отримання адміністратором реєстрів відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

Надання доступу державним реєстраторам до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у строки, визначені абзацами другим та третім цього пункту, здійснюється за умови підключення їх до засобу додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2663/5 від 06.08.2020; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 4186/5 від 02.12.2020}

У разі тимчасового блокування або анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нотаріусу, йому може бути надано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою отримання інформації з цього реєстру у порядку, передбаченому законом.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства юстиції № 340/5 від 03.02.2020}


Директор Департаменту 
цивільного, фінансового 
законодавства та законодавства 
з питань земельних відносин

О.М. Ференс

Новини

ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Східним міжрегіональним управління Міністерства юстиції (м. Харків) зареєстровано наступні нормативно-правові акти:

01 липня 2021 г.