#LegalQuestions: Реструктуризація боргів боржника

Кодекс України з процедур банкрутства регулює одне з актуальних питань, яким є реструктуризація боргів фізичної особи. Основною метою такої процедури є відновлення платоспроможності шляхом зміни способу і порядку виконання зобов’язань. Після відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи арбітражний керуючий призначається керуючим реструктуризацією, а в процедурі погашення боргів – керуючим реалізацією майна банкрута.

#LegalQuestions: Реструктуризація боргів боржника

З метою відновлення платоспроможності боржника розробляється план реструктуризації боргів, у якому зокрема зазначаються:

  1. обставини, які спричинили неплатоспроможність боржника;
  2. інформація про визнані судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру та черговості задоволення;
  3. інформація про майновий стан боржника за результатами проведених заходів з виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації);
  4. інформація про всі доходи боржника, у тому числі доходи, які боржник розраховує отримати протягом процедури реструктуризації боргів;
  5. розмір суми, яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів;
  6. вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану реструктуризації боргів;
  7. розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення побутових потреб, у розмірі не менше одного прожиткового мінімуму на боржника та на кожну особу, яка перебуває на його утриманні.

Боржник, який подає заяву про неплатоспроможність повинен подати проект такого плану, який надає суду та кредиторам можливість відновлення платоспроможності. Загалом, план представляє собою документ, який відображає фінансовий та майновий стан боржника та декларує позицію погашення всіх або частини боргів.

Обов’язково потрібно зазначити, що не підлягають реструктуризації борги боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Податковий борг, що виник протягом трьох років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника, визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів боржника.

План реструктуризації боргів боржника затверджується господарським судом лише після повного погашення боргів боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та щодо сплати інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо така заборгованість існує.

З дня затвердження плану реструктуризації боржник починає погашення вимог кредиторів згідно з умовами такого плану. У разі порушення боржником плану реструктуризації боргів кредитори мають право звернутися до господарського суду та поставити питання про закриття провадження або про введення процедури погашення боргів.

Строк виконання плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність не може перевищувати 5 років. У разі погашення боргів за кредитами, отриманими боржником на придбання житла, строк виконання плану не може перевищувати 10 років. За вмотивованим клопотанням боржника та за умови погашення понад 80% вимог кредиторів господарський суд може продовжити строк виконання плану понад граничний строк.

Не пізніше 5 днів після закінчення строку виконання плану, боржник зобов’язаний надати суду та кредиторам звіт про виконання плану із доказами задоволення вимог кредиторів.

За результатами позитивного розгляду звіту, суд постановляє рішення про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням боржником плану реструктуризації боргів. В такому разі платоспроможність боржника відновлена і він звільняється від боргів.