Що має містити статут професійної спілки?

Відомості, які має містити статут професійної спілки, встановлені статтею 14 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.Так, відповідно до вищенаведеної статті, статут профспілки повинен містити:статус та повну назву профспілки, її скорочену назву (за наявності), місцезнаходження її виборних органів (юридичну адресу);мету та завдання профспілки;умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;права, обов’язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки;територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів,порядок формування їх складу;умови, терміни, порядок скликання з’їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки,порядок здійснення контролю за діяльністю виборних органів профспілки;джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання;порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;порядок внесення змін до статуту профспілки;умови та порядок припинення діяльності профспілки і вирішення майнових питань.У статуті профспілки можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки, якщо це не суперечить Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.